Jagiellonian University Repository

Programy pomocowe dla Romów : nadzieja na zmiany czy zmarnowana szansa?

Programy pomocowe dla Romów : nadzieja na zmiany czy ...

Show full item record

dc.contributor.author Talewicz-Kwiatkowska, Joanna [SAP13000884] pl
dc.date.accessioned 2014-08-27T15:00:42Z
dc.date.available 2014-08-27T15:00:42Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1896-8201 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/739
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Programy pomocowe dla Romów : nadzieja na zmiany czy zmarnowana szansa? pl
dc.title.alternative Aid funds for the Roma population : hopes for change or wasted chance? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 153-171 pl
dc.subject.pl Romowie pl
dc.subject.pl Cyganie pl
dc.subject.pl Unia Europejska pl
dc.subject.pl fundusze strukturalne pl
dc.subject.pl mniejszość etniczna pl
dc.subject.en the Roma pl
dc.subject.en Gypsies pl
dc.subject.en the European Union pl
dc.subject.en structural funds pl
dc.subject.en ethnic minority pl
dc.description.volume 13 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843976ZK.12.012.0626 pl
dc.identifier.eissn 2084-3976 pl
dc.title.journal Zarządzanie w Kulturze pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 3; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych