Jagiellonian University Repository

Książę Niccolò Machiavellego, czyli o podobieństwie pendulum i speculum

pcg.skipToMenu

Książę Niccolò Machiavellego, czyli o podobieństwie pendulum i speculum

Show full item record

dc.contributor.author Barwicka-Tylek, Iwona [SAP11017246] pl
dc.date.accessioned 2019-04-04T07:24:18Z
dc.date.available 2019-04-04T07:24:18Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72218
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Książę Niccolò Machiavellego, czyli o podobieństwie pendulum i speculum pl
dc.title.alternative Il Principe by Niccolo Machiavelli or the similarity between pendulum and speculum pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-40 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/2012/Tom-5-Zeszyt-1-2012/art/1010/ pl
dc.subject.pl Niccolò Machiavelli pl
dc.subject.pl Książę pl
dc.subject.pl doktryny polityczne pl
dc.subject.pl pendulum pl
dc.subject.pl speculum pl
dc.subject.pl metody rządzenia pl
dc.subject.en Niccolò Machiavelli pl
dc.subject.en Prince pl
dc.subject.en political doctrines pl
dc.subject.en pendulum pl
dc.subject.en speculum pl
dc.subject.en methods of government pl
dc.description.volume 5 (2012) pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20844131KS.12.005.0906 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-04 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 4


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych