Jagiellonian University Repository

Dwie fenomenologie (Husserl - Perls) oraz ich funkcje w pedagogicznym procesie badawczym : tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman

pcg.skipToMenu

Dwie fenomenologie (Husserl - Perls) oraz ich funkcje w pedagogicznym procesie badawczym : tekst dedykowany pamięci Profesor Teresy Bauman

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa