Jagiellonian University Repository

Il fascino inquietante dell'ultraumano : Teilhard de Chardin e la ricezione del suo pensiero nella Chiesa cattolica

pcg.skipToMenu

Il fascino inquietante dell'ultraumano : Teilhard de Chardin e la ricezione del suo pensiero nella Chiesa cattolica

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa