Jagiellonian University Repository

Standardisation of the USG examination of the rheumatoid wrist and hand

pcg.skipToMenu

Standardisation of the USG examination of the rheumatoid wrist and hand

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa