Jagiellonian University Repository

"Cały świat samo życie" : rola materii w malarstwie Tadeusza Kantora w latach 1945-1964

pcg.skipToMenu

"Cały świat samo życie" : rola materii w malarstwie Tadeusza Kantora w latach 1945-1964

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa