Jagiellonian University Repository

Artykuł 18 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : nowe-stare narzędzie obrony demokratycznych standardów

pcg.skipToMenu

Artykuł 18 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : nowe-stare narzędzie obrony demokratycznych standardów

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa