Jagiellonian University Repository

E-voting : nadzieje i rozczarowania współczesnego wyborcy

E-voting : nadzieje i rozczarowania współczesnego wyborcy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska