Jagiellonian University Repository

Controlling personalny jako narzędzie wspomagające tworzenie zrównoważonego personelu w organizacji

pcg.skipToMenu

Controlling personalny jako narzędzie wspomagające tworzenie zrównoważonego personelu w organizacji

Show full item record

dc.contributor.author Kuźniarska, Aneta [SAP14026804] pl
dc.date.accessioned 2019-02-18T13:34:28Z
dc.date.available 2019-02-18T13:34:28Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1643-7446 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68644
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Controlling personalny jako narzędzie wspomagające tworzenie zrównoważonego personelu w organizacji pl
dc.title.alternative Personnel controlling as a tool to support creating sustainable personnel in an organization pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-45 pl
dc.identifier.weblink http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/2019.02/Humanizacja%20pracy%204%202018.pdf pl
dc.abstract.pl W ostatnich dekadach znacząco wzrosło zainteresowanie tematem zrównoważonego zarządzania, w tym również zarządzania zasobami ludzkimi. Celem artykułu jest próba wskazania możliwości wykorzystania controllingu personalnego jako narzędzia budowy zrównoważonego personelu w organizacji. W artykule wykorzystano metodykę krytycznego przeglądu i interpretacji literatury przedmiotu. pl
dc.abstract.en In recent decades, interest in the subject of sustainable management has increased significantly, including human resources management. The aim of the article is to attempt to indicate the possibility of using personal controlling as a tool for building sustainable personnel in an organization. The article uses the methodology of critical review and interpretation of the literature on the subject. pl
dc.subject.pl controlling personalny pl
dc.subject.pl zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject.pl zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject.en personnel controlling pl
dc.subject.en sustainable Human Resources Management pl
dc.subject.en Human Resources Management pl
dc.description.volume 51 pl
dc.description.number 4 (294) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Humanizacja Pracy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-15 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)