Jagiellonian University Repository

"Rester vivant" Michela Houellebecqa jako wykładnia dynamiki procesu twórczego

"Rester vivant" Michela Houellebecqa jako wykładnia ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska