Jagiellonian University Repository

Zastosowanie analiz korpusowych w badaniach leksyko-gramatycznych : perspektywa porównawcza niemiecko-polska

pcg.skipToMenu

Zastosowanie analiz korpusowych w badaniach leksyko-gramatycznych : perspektywa porównawcza niemiecko-polska

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska