Jagiellonian University Repository

Kronika Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności za rok 2017

pcg.skipToMenu

Kronika Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności za rok 2017

Show full item record

dc.contributor.author Spodaryk, Adam [SAP14010473] pl
dc.contributor.author Czyżewski, Krzysztof pl
dc.contributor.author Komorowski, Waldemar pl
dc.contributor.author Walczak, Marek [SAP11014309] pl
dc.contributor.author Zgórniak, Marek [SAP11014852] pl
dc.contributor.author Georgi-Schaub, Katharina pl
dc.contributor.author Guile, Carolyn pl
dc.contributor.author Walanus, Wojciech [SAP12117305] pl
dc.date.accessioned 2019-02-11T10:29:45Z
dc.date.available 2019-02-11T10:29:45Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0071-6723 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68056
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode *
dc.title Kronika Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności za rok 2017 pl
dc.title.alternative Chronicle of the Commission of the History of Art of the Polish Academy of Arts and Sciences for 2017 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 155-158 pl
dc.description.additional Kronika jest zbiorem odczytów z posiedzeń Komisji Naukowych PAU z 2017 roku. Marek Zgórniak jest autorem odczytu pt. "Od pisuaru do Wawelu. Z twórczości Sławomira Odrzywolskiego", który miał miejsce 11 maja 2017 roku pl
dc.subject.pl Sławomir Odrzywolski pl
dc.subject.pl pisuar (mała architektura) pl
dc.subject.pl architektura XIX w. pl
dc.subject.pl Witnica pl
dc.subject.pl Wawel pl
dc.subject.en Sławomir Odrzywolski pl
dc.subject.en Pissoir pl
dc.subject.en architecture, 19th-c. pl
dc.subject.en Witnica (Poland) pl
dc.subject.en Wawel (castle and cathedral) at Cracow pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.title.journal Folia Historiae Artium. Seria Nowa pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii Sztuki pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa