Jagiellonian University Repository

Emocje jako strategie w prowadzeniu negocjacji

pcg.skipToMenu

Emocje jako strategie w prowadzeniu negocjacji

Show full item record

dc.contributor.author Myśliwiec, Karolina [SAP13008259] pl
dc.contributor.editor Sroślak, Grzegorz [SAP11019938] pl
dc.contributor.editor Serikov, Anton V. pl
dc.date.accessioned 2015-05-09T10:55:12Z
dc.date.available 2015-05-09T10:55:12Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60202-06-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6799
dc.language pol pl
dc.title Emocje jako strategie w prowadzeniu negocjacji pl
dc.title.alternative Emotions as a strategy in leading negotiations pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków pl
dc.pubinfo Rostov-on-Don : AMR Grodziec pl
dc.description.physical 39-48 pl
dc.abstract.pl Emocje w trakcie negocjacji mogą byś dobrą strategią, która może mieć wpływ na zachowania rozmówców i wyniki negocjacji. W pierwszym rozdziale dwa eksperymenty wskazują, że werbalne i niewerbalne demonstrowanie emocji może oddziaływać na poziom pojawiających się żądań w trakcie negocjacji i może mieć znaczenie na utrzymanie w przyszłości relacji z rozmówcami. W drugim rozdziale dwa eksperymenty pokazują, że kupujący i sprzedający są mniej skłonni do osiągania porozumienia kiedy sprzedający ma wysoki poziom FTS a relacja między kupującym i sprzedającym jest zdominowana przez rosnący poziom rywalizacji. W trzecim rozdziale dwa eksperymenty wskazują, że rozmówcy, którzy otrzymali pozytywną pod względem etycznym informacje zwrotną byli bardziej kooperacyjni, a negocjatorzy, którzy otrzymali pozytywną informację zwrotną dotyczącą ich umiejętności negocjacyjnych zachowywali się w sposób bardziej rywalizujący. pl
dc.abstract.en Emotions during negotiations could be a good strategy, which may influence behaviors of interlocutors and the results of negotiations. In the first chapter two experiments indicate that verbal and nonverbal emotional expressions may influence demands during negotiations and maintenance of future relations with interlocutors. In the second chapter two experiments demonstrate that buyers and sellers are less likely to reach an agreement when the seller has a high FTS and relationship between buyers and sellers is dominated by increased competitiveness. In the third chapter two experiments show that interlocutors were cooperative when they received positive-ethicality feedback, and negotiators were most competitive when they received positive-ability feedback. pl
dc.subject.pl komunikaty emocjonalne pl
dc.subject.pl wrażliwość twarzy na emocje pl
dc.subject.pl informacje zwrotne dotyczące umiejętności i etycznego postępowania pl
dc.subject.en emotional meesages pl
dc.subject.en face threat sensivity (FTS) pl
dc.subject.en ability feedback pl
dc.subject.en ethicality-feedback pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Contemporary Science : interdisciplinarity pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystyce pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)