Jagiellonian University Repository

Wpływ warunków meteorologicznych na jednorodność wyników pomiaru odczynu i przewodności opadów atmosferycznych (z uwzględnieniem opadu suchego)

pcg.skipToMenu

Wpływ warunków meteorologicznych na jednorodność wyników pomiaru odczynu i przewodności opadów atmosferycznych (z uwzględnieniem opadu suchego)

Show full item record

dc.contributor.author Żelazny, Mirosław [SAP11013331] pl
dc.date.accessioned 2019-02-08T09:32:56Z
dc.date.available 2019-02-08T09:32:56Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 1429-3870 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/67927
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Wpływ warunków meteorologicznych na jednorodność wyników pomiaru odczynu i przewodności opadów atmosferycznych (z uwzględnieniem opadu suchego) pl
dc.title.alternative Influence of meteorological situations on the homogeneity of the results of pH and conductivity measurements in precipitation water (including dry precipitation) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 225-234 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 233-234. Publikacja zawiera recenzowane materiały z konferencji naukowej "Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej", 25-27.09.2001 r., Kielce pl
dc.subject.pl opad całkowity pl
dc.subject.pl kwasowość opadów (pH) pl
dc.subject.pl przewodnictwo pl
dc.subject.pl jednorodność opadów pl
dc.subject.en bulk precipitation pl
dc.subject.en precipitation acidity (pH) pl
dc.subject.en conductivity pl
dc.subject.en precipitation homogenity pl
dc.description.volume 7 pl
dc.title.journal Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach pl
dc.title.volume Obieg wody w zmieniającym się środowisku = Water circulation in changing environment pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)