Jagiellonian University Repository

Konceptualisering av språkspel i den svenska översättningen av "Księgi Jakubowe" ("Jakobsböckerna") av Olga Tokarczuk : "Till stor del består världen av ord, som, sedan de väl uttalats, gör anspråk på den allmänna ordningen..."

pcg.skipToMenu

Konceptualisering av språkspel i den svenska översättningen av "Księgi Jakubowe" ("Jakobsböckerna") av Olga Tokarczuk : "Till stor del består världen av ord, som, sedan de väl uttalats, gör anspråk på den allmänna ordningen..."

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska