Jagiellonian University Repository

Konceptualisering av språkspel i den svenska översättningen av "Księgi Jakubowe" ("Jakobsböckerna") av Olga Tokarczuk : "Till stor del består världen av ord, som, sedan de väl uttalats, gör anspråk på den allmänna ordningen..."

Konceptualisering av språkspel i den svenska ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska