Jagiellonian University Repository

Dyplomacja kulturalna czy kulturowa : definiowanie kultury i jej roli na arenie międzynarodowej z perspektywy nauk humanistycznych

pcg.skipToMenu

Dyplomacja kulturalna czy kulturowa : definiowanie kultury i jej roli na arenie międzynarodowej z perspektywy nauk humanistycznych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska