Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Transforming obscenity into the sublime : hidden sexuality in Rusva’s "Umra'o Jan Ada"

Transforming obscenity into the sublime : hidden ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska