Jagiellonian University Repository

Czy to była (r)ewolucja? : rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu Związku Radzieckiego

pcg.skipToMenu

Czy to była (r)ewolucja? : rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu Związku Radzieckiego

Show full item record

dc.contributor.author Bajor, Piotr [SAP14002035] pl
dc.contributor.editor Smoleń, Mieczysław [SAP11007904] pl
dc.contributor.editor Lubina, Michał [SAP14005892] pl
dc.date.accessioned 2019-01-08T14:57:34Z
dc.date.available 2019-01-08T14:57:34Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-156-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65180
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Czy to była (r)ewolucja? : rola i znaczenie Ukrainy w procesie rozpadu Związku Radzieckiego pl
dc.title.alternative Was it a (r)evolution? : the role and meaning of Ukraine in the process of the Soviet Union demise pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 145-160 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. Streszcz. w jęz. ang. na końcu artykułu. pl
dc.description.series Rosja; t. 3 pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata pl
dc.title.volume Wspólnota Niepodległych Państw pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i całego świata; 2011-11-30; 2011-12-02; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 108 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa