Jagiellonian University Repository

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w ustawodawstwie Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846

pcg.skipToMenu

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w ustawodawstwie Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa