Jagiellonian University Repository

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 grudnia 2012 roku w sprawie: obowiązku dostosowania użytkowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

pcg.skipToMenu

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 grudnia 2012 roku w sprawie: obowiązku dostosowania użytkowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ