Jagiellonian University Repository

Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2011 roku w sprawie: zasad podziału dotacji na Działalność Statutową (DS) - części przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego

pcg.skipToMenu

Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 marca 2011 roku w sprawie: zasad podziału dotacji na Działalność Statutową (DS) - części przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ