Jagiellonian University Repository

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 grudnia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zakresu i trybu jej działania

pcg.skipToMenu

Zarządzenie nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 grudnia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zakresu i trybu jej działania

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Licencja Open Access BJ Except where otherwise noted, this item's license is described as Licencja Open Access BJ