Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Gawęda fajczarzaPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Prawa i Administracji Not affiliated
Doliński Jakub

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Doliński Jakub

Author's area of expertise

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Doliński Jakub