Jagiellonian University Repository

Dlaczego biblioteki publiczne nie mogą być łączone z innymi instytucjami i bibliotekami szkolnymi? : odpowiada prof. Jacek Wojciechowski

Dlaczego biblioteki publiczne nie mogą być łączone ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska