Jagiellonian University Repository

The effectiveness of uterine fibroid embolization in 1000 women with symptomatic leyomyomas

pcg.skipToMenu

The effectiveness of uterine fibroid embolization in 1000 women with symptomatic leyomyomas

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa