Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Self-supporting straw tube detectors for the COSY-TOF and PANDA experiments

Self-supporting straw tube detectors for the COSY-TOF ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright