Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Comparison between squamous cell carcinoma and inflammatory diseases of the oral and maxillofacial region using gallium-67 scintigraphy with computed tomography and magnetic resonance imaging

Comparison between squamous cell carcinoma and ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa