Jagiellonian University Repository

O "płci" samochodów w ujęciu kontrastywnym, afektywnym i translatorycznym

O "płci" samochodów w ujęciu kontrastywnym, afektywnym ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych