Jagiellonian University Repository

Dwudzieste drugie Forum Młodych Historyków Prawa "Zmieniająca się struktura prawa"

pcg.skipToMenu

Dwudzieste drugie Forum Młodych Historyków Prawa "Zmieniająca się struktura prawa"

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa