Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Reproducibility of intravoxel incoherent motion of liver on a 3.0T scanner : free-breathing and respiratory-triggered sequences acquired with different numbers of excitations

Reproducibility of intravoxel incoherent motion of ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa