Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Earthquake-affected development of a travertine ridgeAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Gradziński Michał
Wróblewski Wojciech
Duliński, Marek
Hercman, Helena

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Gradziński Michał
Wróblewski Wojciech
Duliński, Marek
Hercman, Helena

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Gradziński Michał
Wróblewski Wojciech
Duliński, Marek
Hercman, Helena