Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Noninvasive evaluation of renal tissue oxygenation with blood oxygen level-dependent magnetic resonance imaging early after transplantation has a limited predictive value for the delayed graft function

Noninvasive evaluation of renal tissue oxygenation ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa