Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Influencing factors of pneumothorax and parenchymal haemorrhage after CT-guided transthoracic needle biopsy : single-institution experience

Influencing factors of pneumothorax and parenchymal ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa