Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Magnetic and photomagnetic molecular switches based on copper(II) complexes and octacyanidometallates

Magnetic and photomagnetic molecular switches based ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright