Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Analysis of the molecular structures of boron analogues of amino acids, potential kinase inhibitors, by vibrational spectroscopy methods

Analysis of the molecular structures of boron analogues ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright