Jagiellonian University Repository

Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego (historycznego)

pcg.skipToMenu

Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego (historycznego)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa