Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Językowo-kulturowy a tekstowy obraz Francji utrwalony w felietonach Ludwika Stommy : (na przykładzie tekstów zamieszczonych w "Polityce" w latach 2000-2010)

Językowo-kulturowy a tekstowy obraz Francji utrwalony ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright