Jagiellonian University Repository

Evaluation of radiological and clinical efficacy of ^{90}\textrm{Y-DOTATATE} therapy in patients with progressive metastatic midgut neuroendocrine carcinomas

Evaluation of radiological and clinical efficacy of ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa