Jagiellonian University Repository

Organizacja wiedzy na potrzeby globalnego społeczeństwa uczącego się : IX Międzynarodowa Konferencja ISKO, Wiedeń, 4-7 lipca 2006 r.

Organizacja wiedzy na potrzeby globalnego społeczeństwa ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska