Jagiellonian University Repository

Rola reprezentacji poznawczych pracownika w kształtowaniu preferencji stylu zarządzania początkujących przedsiębiorców : psychospołeczne uwarunkowania zarządzania partycypacyjnego

pcg.skipToMenu

Rola reprezentacji poznawczych pracownika w kształtowaniu preferencji stylu zarządzania początkujących przedsiębiorców : psychospołeczne uwarunkowania zarządzania partycypacyjnego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright