Jagiellonian University Repository

Sztuczne sieci neuronowe w systemach informacyjno-wyszukiwawczych

Sztuczne sieci neuronowe w systemach informacyjno- ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska