Jagiellonian University Repository

Przewidywana wartość skał macierzystych : Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji światowych w późnej jurze-wczesnej kredzie

pcg.skipToMenu

Przewidywana wartość skał macierzystych : Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji światowych w późnej jurze-wczesnej kredzie

Show full item record

dc.contributor.author Golonka, Jan pl
dc.contributor.author Krobicki, Michał pl
dc.contributor.author Kiessling, Wolfgang pl
dc.contributor.author Bocharova, Natalia J. pl
dc.contributor.author Edrich, Mary pl
dc.contributor.author Ford, David pl
dc.contributor.author Pauken, Robert pl
dc.contributor.author Wildharber, Jim pl
dc.date.accessioned 2018-10-15T13:33:02Z
dc.date.available 2018-10-15T13:33:02Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 0033-2151 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58170
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Przewidywana wartość skał macierzystych : Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji światowych w późnej jurze-wczesnej kredzie pl
dc.title.alternative Source rock prediction value : Małopolska Oil Province versus world provinces in the Late Jurassic-Early Cretaceous. pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 408-411 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 411 pl
dc.identifier.weblink https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/view/14895 pl
dc.subject.pl skały macierzyste pl
dc.subject.pl ropa naftowa pl
dc.subject.pl gaz ziemny pl
dc.subject.pl jura pl
dc.subject.pl kreda pl
dc.subject.pl Karpaty pl
dc.subject.en source rocks pl
dc.subject.en oil pl
dc.subject.en gas pl
dc.subject.en Jurassic pl
dc.subject.en Cretaceous pl
dc.subject.en Carpathians pl
dc.description.volume 49 pl
dc.description.number 5 pl
dc.identifier.eissn 2299-002X pl
dc.title.journal Przegląd Geologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-10-12 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Nauk Geologicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa