Jagiellonian University Repository

Przewidywana wartość skał macierzystych : Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji światowych w późnej jurze-wczesnej kredzie

pcg.skipToMenu

Przewidywana wartość skał macierzystych : Małopolska Prowincja Naftowa na tle prowincji światowych w późnej jurze-wczesnej kredzie

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa