Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rola odbiorcy w procesie tworzenia tekstów ofert turystycznych (na materiale katalogów biur podróży)

Rola odbiorcy w procesie tworzenia tekstów ofert ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Copyright Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Copyright