Jagiellonian University Repository

Radiology of upper gastrointestinal tract with ASGB (adjustable silicone gastric banding) for morbid obesity

pcg.skipToMenu

Radiology of upper gastrointestinal tract with ASGB (adjustable silicone gastric banding) for morbid obesity

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa