Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Radiology of upper gastrointestinal tract with ASGB (adjustable silicone gastric banding) for morbid obesity

Radiology of upper gastrointestinal tract with ASGB ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa