Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lesions in basal ganglia in a patient with involuntary movements as a first sign of diabetes : case report and review of the literature

Lesions in basal ganglia in a patient with involuntary ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa