Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Personalizacja celów ogólnych w nauczaniu rosyjskiego języka biznesu na studiach rusycystycznych w świetle europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

Personalizacja celów ogólnych w nauczaniu rosyjskiego ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa