Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Application of the 64-slice computed tomography as a diagnostic method in acute posttraumatic ischaemia of the upper limbs : 3 case reports

Application of the 64-slice computed tomography as ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa