Jagiellonian University Repository

Correlation of CT perfusion and CT volumetry in patients with Alzheimer's disease

pcg.skipToMenu

Correlation of CT perfusion and CT volumetry in patients with Alzheimer's disease

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa