Jagiellonian University Repository

Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta

Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa